Hỗ trợ trực tuyến

  • 0978.432.472
    Ms. Phương

Lớp đã đóng
Mã số lớp Lớp Môn học Địa chỉ Quận Thành phố Số buổi Thời gian Lệ phí Yêu cầu
0512 Lớp word, excel Tin học Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 3 19h t2,4,6 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
0412 Lớp 11 ( 2HS ) Toán Bình Hòa - Bửu Long Biên Hòa Biên Hoà 3 17h t3,t5; 8h CN 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
0312 Lớp 4 Gv Nam Nữ Toán Cầu Sập gần trường 26/3 Biên Hòa Biên Hoà 3 19h30 t2,4,6 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
0212 Lớp 9 Toán Chợ Bửu Long Biên Hòa Biên Hoà 2 17h30,t5. CN 10h 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
0112 Lớp 1 T-TV SV Nam, Nữ Toán Khu phố 4 - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 3 17h t4,6,7 1.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
2111 Lớp 5 T - TV GV Nam Nữ Toán - Ngữ văn Cầu Sập gần trường 26/3 Biên Hòa Biên Hoà 5 19h t 2,3,4,5,6 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
2011 Lớp 11 Toán Toán Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 4 19h t2,3,4,5 ( 6 ) 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
1911 Lớp 3 t - tv SV Nam - Nữ Toán - Ngữ văn Cây xăng 26 Biên Hòa Biên Hoà 5 18h30 thứ 2,3,4,5,6 1.400.000 vnđ Sinh viên Nữ
1811 Lớp 9 Toán Chợ Bửu Long Biên Hòa Biên Hoà 2 t6 17h, Cn 10h 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
1711 Lớp 11 ( 2HS ) Toán Sau trường nghề 26/3 Biên Hòa Biên Hoà 2 t2 17h,t7 17h30 1.500.000 vnđ Giáo viên Nam
1611 Lớp 8+3 Anh văn Chợ Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 2 9h thứ6,7 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
1511 Lớp 1 SV Kinh nghiệm Toán - Ngữ văn Gia Viên Tân Hiệp Biên Hòa Biên Hoà 5 19h thú 2,3,4,5,6 1.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
1411 Lớp 4 Toán - Ngữ văn Chợ An Bình Biên Hòa Biên Hoà 5 18h thứ 2,3,4,5,6 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
12b11 Lớp 11 Toán Cổng 2, MêTrô Biên Hòa Biên Hoà 2 tối t7, sáng CN 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
1211 Lớp 4 T - TV SV nữ tốt nghiệp Toán - Ngữ văn Cây xăng 75 Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 3 18h30 - 20h thứ 2,4,7 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
1111 Lớp 6 sinh viên nữ tốt nghiệp Toán - Vật lý - Ngữ văn Gần B5 - P. Tân Hiệp Biên Hòa Biên Hoà 4 17h thứ 3,5,6,7 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
1011 Lớp 11 Anh văn Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 2 19h thứ 3,5 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
0911 Lớp 11 Ngữ văn Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 2 19h thứ 4,6 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
0811 Lớp 11 Toán - Vật lý - Hoá học Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 3(4) 19h thứ 2, Sáng Hoặc tối thứ 7 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
0711 Lớp 4 toán + TV + Violympic Sinh Viên Tốt nghiệp Toán D2D Đường 5 Nối Dài Biên Hòa Biên Hoà 3 18h, thứ 2,4,6 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
0611 Lớp 2 GV 2tr, SV 1T8 Toán - Ngữ văn Đường Phi Trường Biên Hòa Biên Hoà 5 Tối Sx 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
0511 Lớp 2 Toán Bằng Tiếng Anh Toán - Anh văn Đường Phi Trường - Khu Bộ Đội Biên Hòa Biên Hoà 2 Sáng thứ 6,7 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
0411 Lớp 2 Violympic Toán Toán P. Thồng nhất - Trường Cơ Điện Biên Hòa Biên Hoà 2 18h thứ 2,4,6 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
0311 Lớp 11 Anh văn Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 2 19h Sx Hoặc Sx Thứ 7 CN 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
0211 Lớp 11 Ngữ văn Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 2 19h Sx Hoặc Sx Thứ 7 CN 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
0111 Lớp 11 Toán - Vật lý - Hoá học Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 4 19h Sx Hoặc Sx Thứ 7 CN 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
3610 Lớp 2 Sinh Viên Nữ Kinh Nghiệm Toán - Ngữ văn Khu Phố 11 Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 3 SX Sau 14h 1.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
3510 Lớp 9 Toán - Ngữ văn - Anh văn Long Bình Biên Hòa Biên Hoà 4 19h thứ 2,3,4,6 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
3410 Lớp 6 báo bài Giáo Viên Nam Nữ Toán - Vật lý - Ngữ văn - Anh văn Gần cao đẳng nghề số 8 Biên Hòa Biên Hoà 4 19h thứ 3,4,6,7 1.600.000 vnđ Giáo viên Nam
3310 Lớp 5 violympic anh văn GV Nam Nữ Anh văn Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 2 14h ( tối) Thứ 7, CN 8.000.001.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
3210 Lớp 2 Toán - Ngữ văn - Anh văn gần ngã 4 Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 6 19h thứ 2 đến thứ 7 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
3110 Lớp 5 violympic toán GV Nam Nữ Toán Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 3 tối thứ 6,7,cn 1.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
3010 Lớp 7 Toán Gần trường tiểu học Nguyễn An Ninh đường 4 Biên Hòa Biên Hoà 3 19h thứ 3,5,7 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
2910 Lớp 11 giao viên nam nữ Ngữ văn Bửu Long Biên Hòa Biên Hoà 2 13h thứ 7, 19h30 chủ nhật 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
2810 Lớp 3 gia sư Nam Nữ Toán - Ngữ văn - Anh văn Pouchen - Hóa an Biên Hòa Biên Hoà 4 Tối Sx 1.200.000 vnđ Sinh viên Nam
2710 Lớp 5 Anh văn Tân Mai Biên Hòa Biên Hoà 2 18h30 thứ 3,5 (2,4 ) 700.000 vnđ Sinh viên Nữ
2610 Lớp 4+9 chỉ dạy từ vựng (sinh viên nam nữ) Anh văn cổng 11 Biên Hòa Biên Hoà 3 Tối Sx 1.600.000 vnđ Sinh viên Nữ
2510 Lớp AV GIAO TIẾP ( gv Nam Nữ ) Anh văn Cty Changsinh Biên Hòa Biên Hoà 3 18h sx 12.000.001.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
2410 Lớp 11 ( 2HS ) giáo viên nam nữ Toán Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 3 thứ 2 7h sáng, thứ 5,7 14h 2.500.000 vnđ Giáo viên Nam
2310 Lớp 12 gv nam nữ Toán Long Bình Tân ( khu phố 2, gần cao đẳng nghề số 8 ) Biên Hòa Biên Hoà 2 Tối Sx 12.000.001.500.000 vnđ Giáo viên Nam
2210 Lớp 7 GV anh văn nam nữ biết toán lý Toán - Vật lý - Anh văn Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 3 18h Sx 1.500.000 vnđ Giáo viên Nam
2110 Lớp ANH VAN GIAO TIẾP ( SV Nam nữ ) Anh văn Tân Mai Biên hòa Biên Hoà 3 19h thứ 2,4,6 2.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
2010 Lớp 8 Toán - Ngữ văn - Anh văn Hố Nai Biên Hòa Biên Hoà 4 19h thứ 5, 6,7,CN 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
1910 Lớp 4 Toán - Ngữ văn Cây xăng 26 Biên Hòa Biên Hoà 3 19h thứ 2,4,6 10.000.001.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
1810 Lớp 5 các môn Toán - Ngữ văn - Anh văn Gần Công An Phường Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 4 19h thứ 2,3,4,5 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
1710 Lớp 3 GV Nam Nữ ( Các môn theo thời khóa biểu, toán Nâng cao ) Toán - Ngữ văn - Anh văn Chợ Phú Thọ - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 6 19h thứ 2,4,6,CN. 20h thứ 3,5 2.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
1610 Lớp 4 Toán - Ngữ văn Làng bưởi Tân Triều Biên Hòa Biên Hoà 4 18h thứ 3,5,7 và 8h sáng thứ 6 1.300.000 vnđ Giáo viên Nữ
1510 Lớp 3 Anh văn Cây xăng 26 Biên Hòa Biên Hoà 2 Tối Sx 700.000 vnđ Giáo viên Nữ
1410 Lớp 4 Toán - Ngữ văn Chợ Đồn Biên hòa Biên Hoà 2 6h thứ 3,4,(5) Hoặc Chiều SX thứ 7, CN 700.000 vnđ Sinh viên Nữ
12b10 Lớp 11 Toán Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 4 19h30 thứ 2,3,4,5 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
1210 Lớp 8 Vật lý Bitis - Tam Hiệp Biên hòa Biên Hoà 1 7h30 thứ 5 ( 7 ) 500.000 vnđ Giáo viên Nữ
1110 Lớp 5 Toán - Ngữ văn Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 3 tối Sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
1010 Lớp 12 Toán Tân Phong - Cây Xăng 26 Biên Hòa Biên Hoà 4 19h,thứ 2,3,4,5 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
0910 Lớp 11 + 5 Toán Hồ bơiPhương Nam - Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 4 19h30 thứ 2,3,4,5 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
0810 Lớp 4 (GV Nam Nữ ) Anh văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 2 9h30 ( 20h30 ) 700.000 vnđ Giáo viên Nữ
0710 Lớp 4 các môn trừ anh văn Toán - Ngữ văn Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 3 9h30 1.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
0610 Lớp 4 ( kèm theo thời khóa biểu ) GV nam, nữ từ 25 tuổi Toán - Ngữ văn - Anh văn Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 5 Sáng 9h30 ( tối 8h30 ) thừ thứ 2 đến thứ 6 1.600.000 vnđ Giáo viên Nam
0510 Lớp 11 + 6 Anh văn Bửu Long Biên Hòa Biên Hoà 3 19h thứ 2,4,6 2.200.000 vnđ Giáo viên Nam
0410 Lớp 8+5 giáo Viên ( SV Nam Nữ ) Anh văn Gần trường Bình Hòa ( Vừa hết Đường Huỳnh Văn Nghệ Bửu Long) Biên Hòa Biên Hoà 2 SX Tối từ thứ 2 đến Thứ 6 ( Sáng T7,CN ) 800.000 vnđ Sinh viên Nữ
0310 Lớp 8+5 giáo Viên ( SV Nam Nữ ) Toán - Hoá học Gần trường Bình Hòa ( Vừa hết Đường Huỳnh Văn Nghệ Bửu Long) Biên Hòa Biên Hoà 3 SX Tối từ thứ 2 đến Thứ 6 ( Sáng T7,CN ) 1.200.000 vnđ Sinh viên Nam
0210 Lớp 2( 2HS) Toán - Ngữ văn - Anh văn Gần trường Song Ngữ Lạc Hồng Biên Hòa Biên Hoà 6 Sáng Sx 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
0110 Lớp 6 giáo viên nghiem khắc Ngữ văn - Anh văn Gần trường Hùng Vương Biên Hòa Biên Hoà 3 3b mỗi buổi 90' Sx thứ 2 từ 15h30,thứ3: từ14h00, thứ 4 từ 15h thứ5:13h30 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
409 Lớp 4 Toán - Ngữ văn Gần Hồ Bơi Phương Nam Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 5 19h30 ( Mỗi Buổi 1 tiếng) thứ 2,3,4,5,6 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
399 Lớp 11 giáo viên kinh nghiệm Toán Trung Dũng ( mêtro ) Biên Hòa Biên Hoà 3 18h thứ 2,4,5 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
389 Lớp anh văn tiểu học( lương thỏa thuận ) Anh văn Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 3 thứ 2,4,6 ( 3,5,7 ) 0 Giáo viên Nữ
379 Lớp 3 giáo viên nam ( nữ ) nghiêm khắc Toán - Ngữ văn Trung Dũng Biên Hòa Biên Hoà 3 19h thứ 2,4,5 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
369 Lớp 6 2hs ( giáo viên nam (nữ) giọng miền nam ) Toán - Vật lý - Anh văn Ủy Ban Phường Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 4 18h30 - 20h thứ 2,4,6,7 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
359 Lớp 4 Anh văn Bình Hải p. Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 2 Tối Sx 19h30 600.000 vnđ Giáo viên Nữ
349 Lớp 4 các môn, toán violympic Toán - Ngữ văn - Anh văn Bình Hải phường Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 5 thứ 2, 5. 19h30 - 21h30; thứ 3,4,6. 20h30 -22h30 1.600.000 vnđ Giáo viên Nam
339 Lớp 8 Toán - Ngữ văn - Anh văn P. Hòa Bình Biên Hòa Biên Hoà 4 18h30 - 20h thứ 2,3,4,5 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
329 Lớp 5 Toán - Ngữ văn Tân Phong ( gần Cây Xăng 26 ) Biên Hòa Biên Hoà 3 chiều Sx, từ 14h 1.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
319 Lớp Kèm Tiểu học ( Tại Trung Tâm ) Toán - Ngữ văn - Anh văn 300, Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 6 17h - 20h 1.500.000 vnđ Sinh viên Nữ
309 Lớp 3 thỏa thuận Anh văn Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 3 17h, thứ 3,5,7 0 Sinh viên Nữ
299 Lớp 11 lương thỏa thuận Anh văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 2 chiều Sx từ 14h - 17h, thứ 4,5(,6,7) 0 Giáo viên Nữ
289 Lớp 2 Toán - Ngữ văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 6 19h30 1.600.000 vnđ Sinh viên Nữ
279 Lớp 11 + 5 ( lớp 5 kèm văn ) Ngữ văn - Anh văn Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 4 Tối Sx 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
269 Lớp 11 + 5 ( lớp 5 kèm toán ) Toán - Vật lý - Hoá học Trảng Dài Biên Hòa Biên Hoà 4 Tối Sx 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
259 Lớp 1+2 ( Giáo viên có lapptop ) Anh văn Tân Tiến gần Trường Tiểu học Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 2 sáng 9h30 11h thứ 7, CN 900.000 vnđ Giáo viên Nữ
249 Lớp 4 các môn trừ anh văn Toán - Ngữ văn P. Trung Dũng Biên Hòa Biên Hoà 4 18h thứ 2,3,4,5 1.200.000 vnđ Sinh viên Nữ
239 Lớp 6+3 ( báo bài ) Toán - Ngữ văn - Anh văn Bửu Long - Khu tái định cư Biên Hòa Biên Hoà 5 18h30 - 20h Sx 2.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
229 Lớp 10 Vật lý Cổng 2, MêTrô, Trung Dũng Biên Hòa Biên Hoà 2 18h sx thứ 2,4,6 1.200.000 vnđ Giáo viên Nam
219 Lớp 12 Toán - Ngữ văn - Anh văn P. Hòa Bình Biên Hòa Biên Hoà 4 19h thứ 6,7,CN 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
209 Lớp 4 các môn trừ anh văn Toán - Ngữ văn Ga Biên Hòa Biên Hòa Biên Hoà 4 Tối Sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
199 Lớp anh văn giao tiếp Anh văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 3 Tối Sx 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
189 giáo viên nam nữ Lớp 9 ( 3hs ) Lương tăng khi số hs tăng Anh văn Tại Trung Tâm gia sư biên hòa phường Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 2 SX từ14h trở đi 700.000 vnđ Giáo viên Nữ
179 giáo viên nam nữ Lớp 9 ( 3hs ) Lương tăng khi số hs tăng Ngữ văn Tại Trung Tâm gia sư biên hòa .vn phường Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 2 14h sx 700.000 vnđ Giáo viên Nữ
169 giáo viên nam nữ Lớp 9 ( 3hs ) Lương tăng khi số hs tăng Toán dạy tại Trung Tâm- phường Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 2 chiều SX từ14h trở đi 700.000 vnđ Giáo viên Nữ
159 giáo viên kinh nghiệm Lớp 1+2 chủ yếu kèm tập đọc nhiều Toán - Ngữ văn p.Trung Dũng ( Đối diện Mê trô ) Biên Hòa Biên Hoà 5 18h30 - 20h từ thứ 2 đến thứ 6 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
149 Lớp 4 Toán - Ngữ văn Cổng 2, MêTrô Biên Hòa Biên Hoà 3 Tối Sx 19h 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
12b9 Lớp 7 Ngữ văn - Anh văn Tân Phong ( sau chợ Tân Phong ) Biên Hòa Biên Hoà 3 8h sáng 1.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
129 Lớp 7 dạy tại trung tâm Ngữ văn - Anh văn Tân Phong, Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 3 Sáng Sx 500 vnđ Giáo viên Nữ
119 Lớp 8 Giáo viên Nam Nữ Toán - Vật lý - Hoá học Vòng xoay Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 4 Sáng thứ 3,4,6,7 Sx mỗi buổi 2h 1.800.000 vnđ Giáo viên Nam
109 Lớp 3 Anh văn Cây Xăng 26, Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 2 18h thứ 5, CN 700.000 vnđ Giáo viên Nữ
099 Lớp 12 Giáo viên ( nam, nữ ) Toán - Vật lý - Hoá học Tân Phong ( Giáo xứ Phúc Hải) Biên Hòa Biên Hoà 4 18h sx 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
089 Lớp 4 giáo viên anh văn Toán - Ngữ văn - Anh văn Cổng 2, MêTrô Biên Hòa Biên Hoà 3 19H SX 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
079 Lớp 3 kèm bài theo lớp Toán - Ngữ văn Tân Tiến, Bình Hải Biên Hòa Biên Hoà 5 THỨ 2,3,4,5,6 19h30 1.600.000 vnđ Giáo viên Nam
069 Lớp 7 dò bài thêm ( Giáo viên nam nữ nghiêm khắc) Vật lý - Ngữ văn Tân Phong ( sau chợ Tân Phong ) Biên Hòa Biên Hoà 3 thứ 2,4,6 tối 19h 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
059 Lớp 3 Toán - Ngữ văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 5 chiều SX từ14h trở đi 1.400.000 vnđ Sinh viên Nữ
049 Lớp 3 Toán - Ngữ văn Cổng 1, Sân Bay Biên Hòa Biên Hoà 5 chiều thứ 2 đến thứ 6 SX 1.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
039 Lớp 10 giáo viên nam nữ Toán Tân Phong ( Gần bệnh viện Tâm Thần ) Biên Hòa Biên Hoà 3 tối thứ 6, thứ 7, CN SX 1.800.000 vnđ Giáo viên Nam
029 Lớp 11 Toán - Ngữ văn - Anh văn Quang Vinh Biên Hòa Biên Hoà 4 14h 1.200.000 vnđ Sinh viên Nam
019 Lớp 9 báo bài ( 06/9 học ) Toán - Vật lý - Hoá học - Ngữ văn - Anh văn Cầu Đồng Nai Biên Hòa Biên Hoà 6 Tối Sx 1.800.000 vnđ Sinh viên Nữ
408 Lớp 9 Anh văn Ga Biên Hòa Biên Hòa Biên Hoà 2 Tối Sx 19h 1.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
398 Lớp 9 Toán - Vật lý - Hoá học Ga Biên Hòa Biên Hòa Biên Hoà 4 thứ 2,(4) 14h30, thứ 3,5,6 19h 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
388 Lớp 5 chủ yếu toán tiếng việt Toán - Ngữ văn - Anh văn Gần bệnh viện Tâm Hồng Phúc Biên Hòa Biên Hoà 5 Tối Sx 1.200.000 vnđ Sinh viên Nữ
378 Lớp 12 Giáo viên ( nam, nữ ) Toán - Vật lý - Hoá học Công Viên Biên Hùng Biên Hòa Biên Hoà 6 19h 2.500.000 vnđ Giáo viên Nam
368 Lớp 11 Toán Toán Gần Mê TRô Biên Hòa Biên Hoà 2 tối thú7, Sáng CN 1.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
358 Lớp thi vào 10 ( lương Thỏa thuận ) Anh văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 3 sáng , chiều, tối SX 0 Giáo viên Nữ
348 Lớp thi vào 10 ( lương Thỏa thuận ) Anh văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 3 sáng , chiều, tối SX 0 Giáo viên Nam
338 Lớp thi vào 10 ( lương Thỏa thuận ) Toán Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 3 sáng , chiều, tối SX 0 Giáo viên Nữ
328 Lớp thi vào 10 ( lương Thỏa thuận ) Toán Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 3 sáng , chiều, tối SX 0 Giáo viên Nam
318 Lớp 3 Toán - Ngữ văn cổng 2 Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 5 19h - 20h 1.500.000 vnđ Sinh viên Nữ
308 Lớp 2+3 Toán - Ngữ văn - Anh văn Bửu Long Biên Hòa Biên Hoà 5 Tối Sx 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
298 Lớp 1+4 Toán - Ngữ văn Hố Nai Biên Hòa Biên Hoà 5 18h30 - 20h 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
288 Lớp 9 lương 500 -1500 Anh văn Tại Trung Tâm gia sư biên hòa phường Tân Tiến Biên Hòa Biên Hoà 3 chiều - tối sắp xếp 5.000.001.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
278 Lớp 7 yêu cầu sinh viênTốt nghiệp Ngữ văn - Anh văn Cổng 2, MêTrô Biên Hòa Biên Hoà 2 19h 700.000 vnđ Sinh viên Nữ
268 Lớp 7 Toán - Vật lý Cổng 2, MêTrô Biên Hòa Biên Hoà 3 19h 1.100.000 vnđ Giáo viên Nam
258 Lớp 12 ( 4 HS) Toán Cây Xăng Thạnh Phú Biên Hòa Biên Hoà 3 17h 2.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
248 Lớp 3 Toán - Ngữ văn - Anh văn Vòng xoay Tân Phong Trảng Dài Biên Hoà 3 19h 1.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
238 Lớp 7 Ngữ văn Trung Dũng Biên Hòa Biên Hoà 2 Sáng Sx 800 vnđ Giáo viên Nữ
228 Lớp 7 Toán - Vật lý Trung Dũng Biên Hòa Biên Hoà 3 Sáng Sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nam
218 Lớp 9 Toán - Vật lý - Hoá học 4 Cầu Đồng Nai Biên Hoà 4 Tối Sx 1.200.000 vnđ Sinh viên Nữ
208 Lớp 11 Toán - Vật lý - Hoá học Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 4 thứ 2,4,6,7 10h sáng 1.600.000 vnđ Sinh viên Nữ
198 Giáo Viên Lớp 11 Toán - Vật lý Chợ Biên Hòa Biên Hòa Biên Hoà 3 19h 1.800.000 vnđ Giáo viên Nam
188 Lớp 9 Toán - Ngữ văn - Anh văn Tam Phước Biên Hòa Biên Hoà 4 17h30 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
178 Kèm báo bài Lớp 9 Toán - Vật lý - Hoá học Ga Biên Hòa Biên Hòa Biên Hoà 3 Tối 7h00 - 8h30 Sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
168 Kèm báo bài Lớp 9 Ngữ văn - Anh văn Ga Biên Hòa Biên Hòa Biên Hoà 3 Tối 7h00 - 8h30 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
158 Lớp 11 Vật lý Giáo Xứ Thánh Tâm Biên Hòa Biên Hoà 2 Chiều thứ 3,5 5h30 - 7h00 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
148 Lớp 11 Toán Giáo Xứ Thánh Tâm Biên Hòa Biên Hoà 2 chiếu thứ 4,6 5h30 - 7h00 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
12b8 Lớp 12 Toán - Vật lý - Ngữ văn - Anh văn Quyết Thắng Biên Hòa Biên Hoà 6 Tối Sx 3.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
128 Lớp AV GIAO TIẾP Anh văn Hố Nai Biên Hòa Biên Hoà 3 Tối thứ 6, 7, Sáng CN 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
118 Lớp 11 Toán - Vật lý Cư Xá Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 4 16h - 17h30 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
108 Lớp GIAO TIẾP Anh văn Long Bình Biên Hòa Biên Hoà 3 Tối Sx 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
098 Lớp 12 Toán - Vật lý - Hoá học Hóa An Hóa An Biên Hoà 6 Tối Sx 2.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
088 Lớp 6 lên 7 ( ôn kiến thức 6 ) Toán - Vật lý - Ngữ văn - Anh văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 5 Sáng Sx 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
078 Lớp 12, T - hóa - sinh Toán - Hoá học Binh Đa Biên Hòa Biên Hoà 3b Tối 7h30 - 9h ( Thứ 5/ 7/ CN ) 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
068 Lớp anh văn giao tiếp Anh văn Amata Biên Hòa Biên Hoà 3b Tối 6h30 - 8h( thứ 4/ 7/CN ) 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ


Thông tin liên lạc

  • Hotline: 0978.432.472
    Chat:
  • Hotline: 0937.440.437
    Chat: