Hỗ trợ trực tuyến

  • 0978.432.472
    Ms. Phương

Lớp đã đóng
Mã số lớp Lớp Môn học Địa chỉ Quận Thành phố Số buổi Thời gian Lệ phí Yêu cầu
107 Lớp 2 Toán + TV Toán Vòng Xoay Cổng 11 Biên hòa Biên Hoà 3 tối Sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
097 Lớp Tiếng Hàn Ngoại ngữ Gần công an tp Biên Hòa Biên hòa Biên Hoà 3 tối Sx 3.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
087 Lớp 3 Toán + TV + Đàn Toán - Năng khiếu chợ Biên Hòa 3 Biên Hoà 3 tối Sx 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
077 Lớp 12 ngày 01/8 học Toán Trảng Dài -HÔ BƠI PHƯƠNG NAM Biên hòa Biên Hoà 3 tối Sx 2.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
067 Lớp 12 GV Chuyên ngành Toán Toán Trung Dũng Biên hòa Biên Hoà 3 18h SX 2.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
057 Lớp 1 Luyện chữ, vẽ Năng khiếu Tân Mai Biên hòa Biên Hoà 3 18h thứ 2,4,6 1.600.000 vnđ Sinh viên Nữ
047 Lớp 12 GV Nam Nữ Vật lý - Hoá học Gia Viên - Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 3 18h SX 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
037 Lớp 12 GV Nam Nữ Toán Gia Viên - Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 2 18h SX 1.500.000 vnđ Giáo viên Nam
027 Lớp 5 Toán + TV + AV Toán - Ngữ văn - Anh văn Chợ Điều - Long Bình Biên hòa Biên Hoà 5 18h thứ 2,3,4,5,6 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
017 Lớp 2 Toán + TV Toán - Ngữ văn Amata Biên hòa Biên Hoà 6 17h30 thứ 2,3,4,5,6,7 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
266 Lớp 12 Anh văn Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 3 18h thứ 2,4,6 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
246 Lớp 4 Toán - Ngữ văn - Anh văn Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 4 17h30 Thứ 2,3,4,5 1.200.000 vnđ Sinh viên Nữ
276 Lớp 3 Toán - TV - AV Toán - Ngữ văn - Anh văn Hòa Bình Biên hòa Biên Hoà 4 17h30 Thứ 2,4,6,7 1.200.000 vnđ Sinh viên Nữ
226 Lớp 5 T-TV - AV Toán - Ngữ văn - Anh văn Big C Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 4 tối Sx 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
216 Lớp 11 Vật lý Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 3 sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nam
206 Lớp 11 Thi lại ngày 01/7 ( GV Nam Nữ ) Ngữ văn Hồ Bơi Phương Nam Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 4 SX 4.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
196 Lớp 3 Toán - TV - AV Toán Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 4 7h30 SX 1.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
186 Lớp 11 Thi lại ngày 17/7 ( GV Nam Nữ ) Toán Trung Dũng Biên hòa Biên Hoà 4 Sx 18h Sx từ t2 đến t6 ( chọn 4b ) 3.500.000 vnđ Giáo viên Nam
176 Lớp 5 T-TV - AV Toán - Ngữ văn - Anh văn Hòa Bình Biên hòa Biên Hoà 4 18h30 thứ 2,3,4,5 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
166 Lớp 8 lên 9 Toán - Vật lý - Hoá học Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 4 18h30 thứ 2,3,4,5 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
156 Lớp 4 Toán - Ngữ văn Bitis - Tam Hiệp Biên hòa Biên Hoà 4 7h sáng sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
146 Lớp 11Văn Thi Lại 3tr - 4tr ( GV Nam Nữ BTX ) Ngữ văn Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 6 SX học từ 19/6 đến đầu tháng 7 30.000.004.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
12b6 Lớp 12 Toán Chợ Đồn Biên hòa Biên Hoà 3 SX 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
126 Lớp 9 Toán - Vật lý Bồn Nước - An Bình Biên hòa Biên Hoà 4 SX 2.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
116 Lớp luyện chữ đẹp 150k/b Ngữ văn Gần Trường - Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 2 15h30 thứ 3;5 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
106 Lớp 2 T-TV Toán - Ngữ văn Tân Mai Biên hòa Biên Hoà 5 17h30 thứ 2,3,4,5,6, 1.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
096 Lớp 8+9 3hs GV Nam Nữ Ngữ văn An Hảo - An Bình Biên hòa Biên Hoà 2 19h sx 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
086 Lớp 8+9 3hs Toán - Vật lý - Hoá học An Hảo - An Bình Biên hòa Biên Hoà 4 19h sx 3.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
076 Lớp 1 T - TV Toán Thống Nhất Biên hòa Biên Hoà 3 17h30 thứ 2,3,4,5,6, 1.500.000 vnđ Sinh viên Nữ
066 Lớp 11 lên 12 Ngữ văn Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 3 SX 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
056 Lớp luyện chữ đẹp Năng khiếu Gia Viên Phường Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 3 8h thứ 2-4-6 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
046 Lớp 5 T-TV Toán Biên Hùng Biên hòa Biên Hoà 4 8h thứ 2;4;6;7 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
036 Lớp 2 Toán - TV Toán Thanh Bình Biên hòa Biên Hoà 4 SX 1.200.000 vnđ Sinh viên Nữ
026 Lớp 10 gv nam nữ Toán - Vật lý - Hoá học Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 4 SX 3.000.000 vnđ Giáo viên Nam
016 Lớp 11 lân 12 Lý GV Nam Nữ Vật lý - Hoá học Bửu Long Biên hòa Biên Hoà 3 SX 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
045 Lớp trường mầm non hp 5-6tr GV mầm non Ngữ văn Hố Nai Biên Hòa Biên Hoà 6 từ 6h45 đến 16h45 50.000.006.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
055 Lớp 12 GV Nam Nữ Toán Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 3 18h thứ 2,4,6 3.000.000 vnđ Giáo viên Nam
104 Lớp Nhóm trẻ Toán - Ngữ văn Hố Nai Biên hòa Biên Hoà 5 6h45 đến 12h thứ 2,3,4,5,6 2.300.000 vnđ Sinh viên Nữ
094 Lớp 3 Toán - TV Toán Trung Dũng Biên hòa Biên Hoà 4 17h30 thứ 2,3,4,5 1.500.000 vnđ Sinh viên Nữ
074 Lớp 8 Toán - Vật lý - Hoá học Tân Tiến Biên hòa Biên Hoà 3 18h SX 1.800.000 vnđ Sinh viên Nữ
064 Lớp 11 Toán - Vật lý - Hoá học Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 3 17h SX 2.500.000 vnđ Sinh viên Nữ
054 Lớp 9 Toán giáo xứ Hà Nội Biên hòa Biên Hoà 3 SX chiều trừ t5,t7 2.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
044 Lớp 1 toán - TV Toán Hố Nai Biên hòa Biên Hoà 5 6h45 thứ 2,3,4,5,6 2.300.000 vnđ Sinh viên Nữ
034 Lớp 6 Gia sư nam nữ Toán cổng 2 mê trô Biên hòa Biên Hoà 3 19h thứ 3,5,7 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
024 Lớp 8 dạy lâu dài lên 9 SV Nam Nữ Toán - Vật lý - Hoá học Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 4 19h thứ 2,3.4,6 2.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
014 Lớp 3 Toán - Anh văn Cư Xá Phúc Hải Biên hòa Biên Hoà 3 17h thứ 3,5; 15h thứ 6 1.200.000 vnđ Sinh viên Nữ
243 Lớp 1 Toán - Ngữ văn Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 5 17h30 thứ 2,3,4,5,6, 1.800.000 vnđ Sinh viên Nữ
233 Lớp 8 SV Toán - Vật lý - Hoá học Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 3 19h Thứ 2;4;6 1.800.000 vnđ Sinh viên Nữ
223 Lớp 4 T-TV Toán - Ngữ văn Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 5 17h30 thứ 2,3,4,5,6, 2.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
213 Lớp 9 Ngữ văn Gần Trường TH Quang Vinh Biên hòa Biên Hoà 2 17h thứ 3,5 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
203 Lớp 1+3 SV4 nữ Toán - Ngữ văn - Anh văn Gần công an tp Biên Hòa Biên hòa Biên Hoà 3 18h thu 2,4,6 1.700.000 vnđ Sinh viên Nữ
193 Lớp 1+3 GS Nữ đã tốt nghiệp Toán - Ngữ văn - Anh văn P.Tân Hiệp ammata Biên hòa Biên Hoà 3 19h30 thu 3;5;7 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
183 Lớp 10 Gia sư nam nữ Ngữ văn - Anh văn Gần Cao Đẳng nghề Biên hòa Biên Hoà 2 17h30 hứ 3;5;7;cn sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
173 Lớp 10 gv nam nữ Toán trường Cao Đẳng Nghề P. Thống Nhất Biên Hoà 2b 17h30 thứ 3;5;7;CN sx 1.200.000 vnđ Giáo viên Nam
163 Lớp 1+3 toán tv anh văn Toán - Ngữ văn - Anh văn Gần trường Thống Kê, khu Gia Viên, P. Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 3 19h30 thứ 3;5;7 đầu tháng 4 học 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
153 Lớp 1 GV Nam Nữ Toán - Ngữ văn Big C Tân Hiệp Biên hòa Biên Hoà 5 17h30 thứ 2,3,4,5,6, 2.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
143 Lớp 11 GV Nam Nữ Hoá học Gần Bùi Thị Xuân Biên hòa Biên Hoà 3 thứ 2,6,cn chiều tối sx 2.000.000 vnđ Giáo viên Nam
12b3 Lớp 2 T-TV+ rèn chữ sv nam nữ kỹ năng tốt Toán - Ngữ văn chợ Biên Hòa Biên hòa Biên Hoà 4 17h30 thứ 3,4,5,6, 2.000.000 vnđ Sinh viên Nữ
123 Lớp 4 Toán - Ngữ văn Gần Ngô Quyền Biên hòa Biên Hoà 4 17h30 thứ 2,3,4,5, 1.600.000 vnđ Sinh viên Nữ
113 Lớp 1 Toán - Ngữ văn Gần Tỉnh Đội Biên hòa Biên Hoà 2 18h30 thứ 6,7 800.000 vnđ Sinh viên Nữ
103 Lớp 8 Anh văn Nguyễn Khuyến- Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 2 sáng t2, tối thứ 6 1.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
093 Lớp 3 Toán - TV gia sư nam nữ Toán Bồn Nước - An Bình Biên hòa Biên Hoà 5 17h30 thứ 2,3,4,5,6, 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
083 Lớp 4 Toán - TV GV nam nữ Toán - Ngữ văn Gần Bùi Thị Xuân Biên hòa Biên Hoà 5 17h30 thứ 2,3,4,5,6, 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
073 Lớp 10 Gia sư nam nữ Vật lý Hố Nai Biên hòa Biên Hoà 3 19h30 thứ 3,5 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
063 Lớp 7 gia sư Nam Nữ Toán - Vật lý Thanh Bình Biên hòa Biên Hoà 3 18h SX 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
053 Lớp 8 Toán Trung Dũng Biên hòa Biên Hoà 3 18h SX 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
043 Lớp 9 GV nam nữ Anh văn Long Bình Tân - Gần bệnh viện singmark Biên hòa Biên Hoà 3 16h t2,4,7 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
033 Lớp 3 Toán - Ngữ văn Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 5 17h30 thứ 2,3,4,5,6, 1.200.000 vnđ Sinh viên Nữ
023 Lớp 8 2 gia sư dạy Toán - Vật lý - Hoá học - Anh văn Tân Tiến - Giáo Xứ Bình Hải Biên hòa Biên Hoà 6 SX tối 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
0103 Lớp 6 GV nam nữ Toán - Vật lý Nhà Thờ Sài Uất Biên hòa Biên Hoà 3 19h thứ 2,4,6 1.500.000 vnđ Giáo viên Nam
332 Lớp 2 T-TV+ rèn chữ sv nam nữ Toán - Ngữ văn Thanh Bình Biên hòa Biên Hoà 5 18h thứ 2,3,4,5,6 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
322 Lớp 8 Ngữ văn - Anh văn Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 4 8h thứ 2;4;6;7 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
312 Lớp 3 Toán - TV - AV gia sư nam nữ Toán - Ngữ văn - Anh văn Quyết Thắng Biên hòa Biên Hoà 5 18h30 thứ 2,3,4,5,6 2.200.000 vnđ Sinh viên Nam
302 Lớp 1 Toán - TV rèn chữ Toán - Ngữ văn Quang Vinh Biên hòa Biên Hoà 5 7h30 thứ 2,4; 19h thứ 3;5;6 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
292 Lớp 12 GV Nam Nữ Anh văn Gia Viên Biên hòa Biên Hoà 3 7h30 thứ 2;4;7 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
282 Lớp W,EX Tin học Hồ Bơi Phương Nam Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 3 19 Sắp xếp 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
272 Lớp 11 GV Nam Nữ báo bài Toán - Vật lý - Hoá học - Ngữ văn Hồ Bơi Phương Nam Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 5 19h thứ 2,3,4,5,6 4.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
262 Lớp 7 gia sư Nam Nữ Anh văn Giáo xứ Bùi Thái Biên hòa Biên Hoà 3 sau 17 giờ Sx từ thứ 2,3,4,5 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
252 Lớp 4 các môn gv nam nữ Toán - Ngữ văn Giáo xứ Bùi Thái Biên hòa Biên Hoà 4 sau 17h thứ 2,3,4,5 1.600.000 vnđ Giáo viên Nam
242 Lớp 12 GV Nam Nữ Toán Gần Bệnh Viện Đồng Nai mới Biên Hòa Biên Hoà 3 17h thứ 3,4, cn 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
232 Lớp 4+5 Toán - Ngữ văn Hố Nai Biên hòa Biên Hoà 4 tối Sx 1.600.000 vnđ Sinh viên Nữ
222 Lớp 8 Vật lý - Hoá học Hồ Bơi Phương Nam Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 3 19h sx 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
212 Lớp 1 tiếng việt, rèn chữ Ngữ văn gần nhà hàng Đồng Quê - Đường 5 nối dài Biên hòa Biên Hoà 2 18h30 thứ 6,7 800.000 vnđ Giáo viên Nữ
202 Lớp 2 av+ rèn chữ gv nam nữ Anh văn Ngã Tư Nguyễn Khuyến Trảng Dài Biên hòa Biên Hoà 3 8h thứ 6,7,cn 1.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
192 Lớp 6 SV Nam Nữ nghiêm khắc Toán - Vật lý - Anh văn Phường Quyết Thắng Biên hòa Biên Hoà 4 sau 17h sx trừ CN 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
182 Lớp 2 Toán - Ngữ văn Tân Tiến - Giáo Xứ Bình Hải Biên hòa Biên Hoà 4 18h30 thứ 2,3,4,5 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
172 Lớp 5 T-TV Toán - Ngữ văn Gần Chợ Biên Hòa Biên hòa Biên Hoà 5 18h30 thứ 2,3,4,5,6 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
162 Lớp 9 Vật lý - Hoá học Quang Vinh Biên hòa Biên Hoà 2 19h30 thứ 3,5 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
152 Lớp 9 Toán Trung Dũng Biên hòa Biên Hoà 3 19h thứ 2,4,6 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
142 Lớp 3 Toán - TV Toán - Ngữ văn Bitis - Tam Hiệp Biên hòa Biên Hoà 4 thứ 2,3,4,5,6, 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
12b2 Lớp 1 Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ Quang Vinh Biên hòa Biên Hoà 6 thứ 2,3,4,5,6,7 1.600.000 vnđ Sinh viên Nữ
122 Lớp 12 GV Nam Nữ Toán - Ngữ văn - Anh văn Tân Mai Biên hòa Biên Hoà 4 17h30 Thứ 2,3,4,5 2.800.000 vnđ Giáo viên Nam
112 Lớp 9 Toán - Ngữ văn - Anh văn Công Viên Biên Hùng Biên hòa Biên Hoà 4 19h thứ 2;3;4;5 2.400.000 vnđ Giáo viên Nữ
102 Lớp 3 Toán - TV Toán - Ngữ văn Tân Tiến - Giáo Xứ Bình Hải Biên hòa Biên Hoà 4 17h30 thứ 2,3,5,6 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
092 Lớp 9 HP 1500 - 1800 GV Nam Nữ Vật lý - Hoá học Công ty pouchen cầu Hóa An Biên hòa Biên Hoà 2 19h30 thứ 3,5 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
082 Lớp 9+5 GV Nam Nữ Toán Chợ Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 3 20h thứ 3,5,7 2.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
072 Lớp 6 ngữ văn ( rèn thêm chữ viết ) Ngữ văn Long Bình Biên hòa Biên Hoà 2 Chiều SX 1.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
062 Lớp 4 Toán - TV ( phụ thêm anh văn ) Toán - Ngữ văn Chợ Đồn Biên hòa Biên Hoà 2 18h30 sx trừ Chủ nhật 800.000 vnđ Sinh viên Nữ
052 Lớp 5 Toán - Ngữ văn - Anh văn Trung cấp nghề Hòa Bình Biên hòa Biên Hoà 4 chiều tối sx 2.200.000 vnđ Giáo viên Nữ
042 Lớp 9 Báo Bài gia sư nữ Toán pouchen - cầu Hóa An Biên hòa Biên Hoà 6 chiều tối sx 2.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
032 Lớp 5 Toán - Ngữ văn Tân Phong Biên hòa Biên Hoà 4 17h30 Thứ 2,3,4,5 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
022 Lớp 4 Anh văn Chợ Đồn Biên hòa Biên Hoà 2 18h SX 800.000 vnđ Sinh viên Nữ
012 Lớp 11 Nam Nữ Toán Bồn Nước - An Bình Biên hòa Biên Hoà 2 19h t4,Cn 1.500.000 vnđ Giáo viên Nữ


Thông tin liên lạc

  • Hotline: 0978.432.472
    Chat:
  • Hotline: 0937.440.437
    Chat: