Hỗ trợ trực tuyến

  • 0978.432.472
    Ms. Phương

Lớp đã đóng
Mã số lớp Lớp Môn học Địa chỉ Quận Thành phố Số buổi Thời gian Lệ phí Yêu cầu
116 Lớp 12, T - L - sinh Toán - Vật lý Long Bình Tân Biên Hòa Biên Hoà 2/4/7/Cn 7h tối 2.500.000 vnđ Giáo viên Nữ
115 Lớp 10 Toán - Vật lý - Hoá học hố nai Biên Hòa Biên Hoà 4 19h 2/4/6/7 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
114 Lớp 1 Rèn chữ Ngữ văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 2 17h 2-4 500.000 vnđ Sinh viên Nữ
113 Lớp 11 Toán - Hoá học Bửu Hòa Biên Hòa Biên Hoà 3 19h 2/4/5 1.600.000 vnđ Giáo viên Nữ
112 Lớp 12 Toán - Vật lý - Hoá học big c Biên Hòa Biên Hoà 3 17h 2-4-6 1.500.000 vnđ Giáo viên Nam
111 Lớp 9 Toán - Hoá học tân hiệp Biên Hòa Biên Hoà 4 18h 2/4/5/6 1.200.000 vnđ Giáo viên Nam
3512 Lớp 4+5 Anh văn Tân Phong Biên Hòa Biên Hoà 3 tối 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ
1612 Lớp 11 Anh văn Tân mai tân mai Biên Hoà 3 6h 1.800.000 vnđ Giáo viên Nam
1212 Lớp 12 Anh văn tân phong tân phong Biên Hoà 3 sắp xếp 1.800.000 vnđ Giáo viên Nữ
912 Lớp 7 Toán, 4 Toán - TV Toán Tam Hiệp Tam hiệp Biên Hoà 3 sắp xếp 2.000.000 vnđ Giáo viên Nữ


Thông tin liên lạc

  • Hotline: 0978.432.472
    Chat:
  • Hotline: 0937.440.437
    Chat: