CÁC BẠN ĐÃ NẮM RÕ NỘI QUY VÀO PHÒNG THI CHƯA???
1. Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định để được hướng dẫn và tham
dự kỳ thi. Thí sinh đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
2. Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực trước khi vào phòng thi.
3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh quy định trong phòng thi; ký tên vào danh
sách thí sinh dự thi từng buổi thi theo từng kỹ năng.
4. Chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, không được mang các tài
liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi, kể cả đồng hồ đeo tay.
5. Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian
lận; phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải giơ tay và
chỉ được phát biểu ý kiến hoặc ra ngoài phòng thi khi cán bộ coi thi cho phép; khi có
sự việc bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.
6. Sau 2/3 thời gian làm bài của mỗi kỹ năng, thí sinh có thể nộp bài sớm so với
quy định (trừ kỹ năng nghe) cùng với đề thi, giấy nháp và chỉ được rời phòng thi khi
được cán bộ coi thi cho phép.
7. Đối với hình thức thi trên giấy:
a) Khi nhận đề thi, phải kiểm tra số trang của đề thi, ghi số báo danh vào đề thi.
Nếu phát hiện thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ, thiếu chữ phải báo
ngay cho cán bộ coi thi;
b) Bài thi chỉ được viết, tô bằng bút do Hội đồng thi quy định; không được
đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng trong bài thi; phần viết hỏng phải gạch bỏ, không
được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách nào; phần tô hỏng (bằng bút chì) trên phiếu trả lời trắc
nghiệm phải được tẩy sạch;
c) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, tất cả thí sinh phải ngừng làm bài ngay để
nộp bài thi; ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi (kể cả
trường hợp không làm được bài). Thí sinh chỉ được rời phòng thi khi cán bộ coi thi cho
phép.
https://hucfl.edu.vn/vi/data/2019/1/Noi_quy_phong_thi.pdf

Cẩm nang - Tin tức khác