Chương trình học kỳ quân đội cùng Năng Khiếu Việt sẽ giúp các em trải nghiệm các kỹ năng ứng biến trong cuộc sống, Đối tượng học sinh lớp 3,4,5,6 hứa hẹn nhiều thú vị.

Cẩm nang - Tin tức khác