LỚP MỚI NGÀY 28-10-2020

Lớp chưa giao - Lớp đã giao
Lớp Môn Địa chỉ Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
2087 Lớp 1 Báo bài Hóa An 4 18h 2400.000 Giáo Viên Nữ

LỚP MỚI NGÀY 04-10-2020

Lớp chưa giao - Lớp đã giao
Lớp Môn Địa chỉ Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
2084 Lớp 6 Toán So12a/20 đường nguyễn ái quốc xã hóa an 3 17H T2,4,7 Giáo Viên Nữ
2081 Lớp 6 Toán So12a/20 đường nguyễn ái quốc xã hóa an 3 17H T2,4,7 Giáo Viên Nữ

LỚP MỚI NGÀY 01-10-2020

Lớp chưa giao - Lớp đã giao
Lớp Môn Địa chỉ Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
2078 Lớp 9 Toán, Vật lý, Hóa học Khu dan cu an binh 2 Thu 2 den thu 6 lúc 18h00 Giáo Viên Nữ